IELTS

IDPvideo

Trung tâm Sinh viên Quốc tế Đại học James Madison

Thông tin
Địa điểm:
Harrisonburg
Cơ sở chính:
Harrisonburg
Tổng số sinh viên:
19.000
Trang web:
Phân khoa:
Chứng chỉ Dự bị Đại học – vào thẳng năm thứ hai đại học – và chương trình Dự bị Thạc sĩ dành cho các sinh viên đáp ứng đủ điều kiện, chương trình Dự bị Thạc sĩ dành cho sinh viên không đáp ứng đủ điều kiện.

  Tổng quan   

Trung tâm Sinh viên Quốc tế của Đại học James Madison được trang bị để giúp sinh viên hoàn tất thành công chương trình đại học và sau đại học tại trường đại học danh tiếng James Madison (JMU). Trung tâm Sinh viên Quốc tế tọa lạc bên trong khuôn viên trường ĐH James Madison, cung cấp nhiều tiện nghi và các dịch vụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Có 2 chương trình cấp chứng chỉ dự bị và dự bị Thạc sỹ. Chương trình được thiết kế để sinh viên có kiến thức vững vàng để bước vào bậc Đại học, chương trình chứng chỉ dự bị cho phép sinh viên học tiếng Anh trong lúc đang tích lũy tín chỉ để tốt nghiệp.

Trường không yêu cầu thi IELTS hoặc TOEFL. Chương trình dự bị Thạc sỹ cung cấp kiến thức tiếng Anh học thuật và kỹ năng học tập để tạo bước chuyển tiếp lên 35 chương trình Thạc sỹ tại trường ĐH James Madison. Với các khóa mới khai giảng quanh năm và chuyển tiếp từ dự bị tiếng Anh để tham dự chương trình đại học và sau đại học, chương trình là phương tiện hiệu quả để giúp bạn trở thành sinh viên tốt nghiệp đại học ở Mỹ.

 

© 2014 IDP Education Pty Ltd ABN 59 117 676 463 | Privacy Policy | Website Terms of Use