IELTS

IDPvideo

Đại học Old Dominion

Old Dominion University
Thông tin
Địa điểm:
Norfolk
Bang:
Virginia
 
Trang web:
Phân khoa:
Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe.

  Tổng thể    

Đại học Old Dominion được thành lập vào năm 1930 và được biết đến là phân viện tại Norfolk của trường William & Mary. Trường tọa lạc tại Norfolk, bang Virginia. Đây là một trường đại học công lập, với hơn 20.800 sinh viên hiện đang theo học. Trường cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cũng như các bằng cấp giáo dục chuyên môn khác. Trường Đại học Old Dominion giảng dạy các khóa học tại các trường trực thuộc: Trường Khoa học Xã hội, Trường Kinh doanh và Hành chính công, Trường Giáo dục, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Sức khỏe, Trường Honors và Trường Khoa học Tự nhiên.

 

© 2014 IDP Education Pty Ltd ABN 59 117 676 463 | Privacy Policy | Website Terms of Use