IELTS

IDPvideo

Đại học Saint Mary’s

Thông tin
Địa điểm:
Winona
Bang:
Minnesota
Trang web:
Phân khoa:
Xã hội nhân văn, Khoa học và Kinh doanh

  Tổng thể    

Đại học Saint Mary là Đại học tư thục liên kết được thành lập năm 1912. Chương trình đại học là sự kết hợp giữa nghệ thuật xã hội nhân văn truyền thống và khoa học với mục tiêu định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Chương trình cử nhân xã hội nhân văn đào tạo 60 chuyên ngành khác nhau và có khoảng 1.350 sinh viên bậc đại học thật sự thích thú với các lớp học quy mô nhỏ nhằm khuyến khích việc thảo luận trực tiếp và thực hành.

Các trường chuyên về các chương trình Đại học và chuyên ngành (SGPP) là một hệ thống các trường có đào tạo bậc học này lớn nhất tại Minnesota. SGPP là sự kết hợp giữa trường Sau đại học Kinh doanh & Kỹ thuật, trường Sau đại học Sư phạm, trường Sau đại học về Sức khỏe và Con người, và trường đào tạo các chuyên ngành nâng cao. Học viện Winona rộng 400 hecta với 47 tòa nhà được trang bị tuyệt vời nhằm phục vụ cuộc sống, học tập và giải trí. Trường có nhiều hội sinh viên với các hoạt động phong phú bên cạnh việc quản lý sinh viên, quản lý ký túc xá, thêm vào đó, các chương trình tự nguyện vì cộng đồng cũng khuyến khích sinh viên học tập ngoài lớp học.

 

© 2014 IDP Education Pty Ltd ABN 59 117 676 463 | Privacy Policy | Website Terms of Use